Mocht u tips hebben waarnaar wij dienen te verwijzen op passende onderwerpen voor The Evaluators , laat het ons dan weten.

Publicaties

The Evaluators kent aan de wetenschap een belangrijke rol toe in haar werkzaamheden. Wetenschap is in deze tijden, waarin beeldvorming en de wijsheid van meningen de waarde van hard bevochten en via honderden jaren lang opgebouwde wetenschappelijke kennis en vaardigheden bedreigen, zeer welkom. Wij werken graag op basis van feiten en delen onze ervaringen ook graag met de wetenschap zodat praktijk en wetenschap elkaar kunnen versterken.

The Evaluators kan via een goede samenwerking met de wetenschap ook gebruik maken van de meest innovatieve kennis en ervaring voor haar dienstverlening. Graag plaatsen wij op onze website links naar interessante wetenschappelijke artikelen op het terrein van wicked problems , social impact, massaclaims, groepsacties, gedragsrisico’s en open normen issues. Te beginnen bij eigen publicaties.

White Wooden Shelves (by Drahomír Posteby-Mach)

Publicaties Bonne van Hattum

Van Hattum, 2014
B. van Hattum, Handreiking voor de afwikkeling van massaclaims op de financiële markten, Den Haag: BJu 2014.

Van Hattum & Loeber, 2015
B. van Hattum & A. Loeber, ‘Naar een oplossing voor het afwikkelen van massaclaims op de financiële markten: inzichten vanuit een responsieve evaluatie op een controversiële en juridisch complexe kwestie’, B&M 2015, afl. 4. p. 310-334.

Van Hattum, 2017
B. van Hattum, De afwikkeling van zorgplichtclaims. Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retailproducten en dienstverlening op de financiële markten, UvA (Proefschrift), Universiteit van Amsterdam 2017.

Van Hattum, 2018
B. van Hattum, 'The New Consumer Deal', NtER 2018-3-4, DOI 10.5553/NtER/1382412018024304001.

Van Hattum, 2019
B. van Hattum, The New Consumer Deal – A Game Changer in the Area of the Resolution of Mass Claims especially in the Netherlands as Market Leader?, Universität Basel 2019.

Van Hattum, 2021
B. van Hattum, ‘De Richtlijn representatieve vorderingen – Game Changer voor het Nederlandse afwikkelingssysteem van massaclaims ?’, NtER 2021/7-8 (rechtsorde online).

Van Hattum, (in wording)
B. van Hattum, ‘De rol voor een toezichthouder bij de afwikkeling van massaclaims ’, NtER (nog in wording).

Van Hattum, De Leeuw & Boukes, (in wording)
B. van Hattum, N. de Leeuw & M. Boukes, ‘Voorkomen is beter dan genezen. Pleidooi voor proactief handelen op massaclaims en andere wicked problems '

Publicaties van anderen

Tips voor relevante publicaties? Neem contact op.

Huls, 2005
N.J.H. Huls: "Is het Duisenberg-regeling genoeg voor alle legitieme Dexia-claims?" NJB 2005-27.

Huls & Van Doorn, 2007
N.J.H. Huls & C.J.M. van Doorn: 'De constructie van een massaclaim . een rechtssociologische analyse van de eerste fase van de Dexia-affaire,' THEMIS, 2007-2, blz. 51-60.