White and brown concrete spiral stairs (Dan Freeman)

Wicked problem

Een wicked problem (ongetemd probleem) is een wetenschappelijke term voor een maatschappelijk complex probleem waarbij niet alleen consensus ontbreekt over hoe het probleem precies kan worden opgelost, ook bestaat er onenigheid over waarden en onzekerheid over de feiten. Ten slotte ligt de doorzettingsmacht om te komen tot een oplossing niet in één hand. Voorbeelden van wicked problems zijn: de coronacrisis, de milieuproblematiek, de pensioendiscussie, de generatiekloofdiscussie, de toekomst van de accountancysector, de vluchtelingenproblematiek, terrorismebestrijding, diverse affaires op de financiële markten (variabele renteproblematiek, beleggingsverzekeringen, rentederivaten et cetera), de omgang met open normen (zoals zorgplichten) en massaclaims in het algemeen.