Jargon Bibliotheek

Betrouwbaarheid

De mate waarin men erop kan vertrouwen dat een ander een belofte of toezegging na zal komen.

Naar Betrouwbaarheid

Doorzettingsmacht

De bevoegdheid om te mogen ingrijpen of besluiten te mogen nemen bij impasses of stagnaties in besluitvormings- of werkprocessen.

Naar Doorzettingsmacht

Evaluator

Een expert, strategisch bemiddelaar en trusted advisor in één.

Naar Evaluator

Gedragsrisico’s

Gedragsrisico’s zijn risico’s bestaande uit de kosten en mis te lopen winsten die voortvloeien uit het op een onevenwichtige wijze meenemen en afwegen van de belangen van alle betrokken stakeholders in een speelveld. Dit bij het nemen van besluiten op wicked problems en de uitvoering daarvan door een organisatie.

Naar Gedragsrisico’s

Holistische aanpak

Het combineren van de kennis en kunde op het gebied van zowel de praktijk als de wetenschap en van diverse disciplines van zowel binnen als buiten de organisatie.

Naar Holistische aanpak

Massaclaim

Een claim die is gericht op het vergoeden van massaschade.

Naar Massaclaim

Open normen

Open normen kennen als doel goed gedrag bevorderen via focus op relevante principes zoals integriteit, maatschappelijke betamelijkheid en zorgvuldigheid.

Naar Open normen

Proactief handelen

Proactief handelen betekent in tegenstelling tot reactief handelen het juist voor willen zijn van schade die voortkomt uit gedragsrisico's.

Naar Proactief handelen

Reactief handelen

Reactief handelen betekent het pas in actie komen als niets doen geen optie meer is, ondanks het bewust zijn van de omstandigheden en risico’s.

Naar Reactief handelen

Responsieve evaluatie

Een responsieve evaluatie is een in de wetenschap ontwikkelde, maar voor de praktijk toepasbaar gemaakte methode waarmee wicked problems kunnen worden geanalyseerd en opgelost. Ook kunnen via de toepassing van deze methode diverse overleggen op een zinvolle wijze gaande worden gehouden opdat een oplossing voor een bepaald conflict altijd in zicht blijft.

Naar Responsieve evaluatie

Social impact

Social impact betekent dat een organisatie naast eigen- en aandeelhoudersbelangen, klantbelangen adequaat waarborgt en niet schaadt.

Naar Social impact

Wicked problem

Een wicked problem (ongetemd probleem) is een wetenschappelijke term voor een maatschappelijk complex probleem waarbij niet alleen consensus ontbreekt over hoe het probleem precies kan worden opgelost, ook bestaat er onenigheid over waarden en onzekerheid over de feiten.

Naar Wicked problem