Creating social impact and solving wicked problems

Jouw specialist op het gebied van duurzaamheid, groepsacties, open normen en massaclaims. The Evaluators realiseren en vergroten social impact en reduceren gedragsrisico’s door middel van een interdisciplinaire aanpak en via een passende wisselwerking tussen praktijk en wetenschap op het gebied van public affairs, communicatie, legal & compliance.

Vertical Garden (by Victor G)

The Evaluators

Hulp bij wicked problems

The Evaluators is de partij voor het voorkomen en oplossen van massaclaims en groepsacties, hulp bij de omgang met maatschappelijk open normen en begeleiding bij dossiers met een complex maatschappelijke component. Dit soort dossiers worden ook wel wicked problems genoemd zoals dossiers op het gebied van duurzaamheid (milieuvereisten en mensenrechten).

The Evaluators kent een wijdverspreid netwerk van professionals, waaronder ’s werelds meest toonaangevende experts op dit gebied.

Wij kijken vanuit diverse disciplines naar onze onderwerpen. Onze opdrachten zien op het implementeren, opstellen en toetsen van beleid ten opzichte van de praktijk zodat risico’s op massaclaims in de toekomst kunnen worden gereduceerd.

Advies- en strategiepraktijk

We helpen graag bij vraagstukken over de interpretatie en de omgang met open normen zoals op het gebied van duurzaamheid, zorgplichten en integriteit. Hierdoor kunnen niet alleen massaclaims worden voorkomen, ook kunnen deze in goede banen worden geleid en kan ervan worden geleerd waardoor snelle groei en het creëren van social impact tot de mogelijkheden gaan behoren. Het leeraspect rondom massaclaims geven wij vorm via het aanbieden van diverse gedragstrainingen, inhoudelijke cursussen en persoonlijke coaching voor de omgang met maatschappelijk gevoelige en complexe dossiers waar massaclaims veelal een onderdeel van uitmaken.

Ten slotte zijn wij gespecialiseerd in het bundelen van krachten op strategisch, operationeel, risicoanalytisch, financieel, communicatief en juridisch vlak om groepsacties op te kunnen zetten en verder te kunnen begeleiden. Daarnaast bieden we hulp bij het zo snel, gecontroleerd en duurzaam mogelijk beslechten van massaclaims .

Holistische aanpak

Door onze interdisciplinaire (totaal) aanpak kunnen we massaclaims en groepsacties zeer adequaat begeleiden en samen met de beste experts beslechten. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. We werken graag samen met de wetenschap waardoor onze aanpak is gebaseerd op de nieuwste en meest creatieve inzichten.

Vanuit onze driehoek: politiek, wetenschap en praktijk, zijn wij ook de specialist voor ondersteuning bij het evalueren en opzetten van acties om wicked problems zoals duurzaamheidsdossiers te onderzoeken en oplossingen te formuleren die bogen op draagvlak onder de betrokken stakeholders.

Wij geloven dat een betrouwbare, onafhankelijke, kwalitatief hoogstaande kennis en ervaringsdeskundige speler (Evaluator ) van essentieel toegevoegde waarde is voor bevorderen van een gelijk speelveld tussen het bedrijfsleven, de overheid en de burger. Dit gelijke speelveld zien wij als de basis voor een goed functionerende samenleving.

Advies nodig?

Hulp nodig bij de omgang met wicked problems zoals duurzaamheid, massaclaims, groepsacties en open normen? Neem contact met ons op voor een consult.

We zien uit naar een fijne en effectieve samenwerking.

Vriendelijke groet,

Bonne van Hattum

Oprichter van The Evaluators

Visie

Onze wereld is veranderd. Deze is mondiaal geworden, maakt gebruik van nieuwe technologieën, vraagt om meer transparantie op het gebied van gedrag en bijbehorende acties want autoriteit wordt niet zomaar voor waar aangenomen, en in deze nieuwe wereld heeft het gebruik van social media burgers machtiger dan ooit gemaakt. Kortom: de wereld zit aan de ene kant vol met gedragsrisico’s , bestaande uit met name de kans op imagoschade, aansprakelijkheden en massaclaims. En aan de andere kant biedt deze nieuwe wereld steeds meer mogelijkheden aan gewone burgers om hun rechten te bevechten.

Missie

The Evaluators wil in deze nieuwe wereld een partij zijn voor alle stakeholders die met dit soort gedragsrisico’s te maken krijgen. Wij zijn van mening dat zo’n partij een gelijk speelveld tussen partijen kan bevorderen en daarmee een effectieve bijdrage kan leveren aan goed werkende markten en een optimaal functionerende samenleving.

Doelstelling

Onze doelstelling is dan ook, via het zijn van Evaluator , het bevorderen van een gelijk speelveld in de wereld van wicked problems zoals duurzaamheidsdossiers en daarbinnen massaclaims in het specifiek opdat deze problemen op een zo adequaat mogelijke wijze kunnen worden opgelost.

Tree in forest of plants (by veeterzy)

Onze doelgroep

Wij staan altijd klaar voor organisaties, hun medewerkers en bestuurders die te maken hebben of verwachten dat ze te maken gaan krijgen met wicked problems en gedragsrisico’s en/of graag social impact willen maken om hun betrouwbaarheid en stabiliteit te vergroten.

Onze klanten

 • Willen in een gelijk speelveld met alle stakeholders tot een voor iedereen acceptabele oplossing komen voor een wicked problem .
 • Respecteren open normen , participatieprocessen en staan voor procedurele rechtvaardigheid.
 • Staan voor een organisatie die ook daadwerkelijk doet wat zij zegt.
 • Willen snel, gecontroleerd en met een finaal resultaat hun gedragsrisico’s aanpakken.
 • Willen graag social impact maken zodat zij niet alleen voor zich zelf maar ook voor anderen het achterliggende probleem oplossen.
 • Beseffen dat gedragsrisico’s nooit volledig tot nul te reduceren zijn.
 • Gaan voor kwaliteit met betrekking tot inhoud en proces.
 • Geloven in het op een proactieve wijze aanpakken van gedragsrisico’s daar waar dat kan, in plaats van een reactieve aanpak.
 • Willen van gedragsrisico’s leren en er in de toekomst ook winst op maken.

Onze expertise is sterk vanwege

 • De holistische aanpak waardoor wij buiten gebaande paden kunnen denken en handelen en de meest passende oplossing voor gedragsrisicovolle dossiers kunnen creëren.
 • Samenwerking tussen praktijk en wetenschap waardoor wij de nieuwste kennis, methoden, technieken en invloedrijk netwerk kunnen gebruiken voor het bereiken van gewenste oplossingen.
 • Het grote netwerk dat ingezet kan worden om banden met de wetgever, de toezichthouder, de media en de politiek indien gewenst aan te halen en op inhoud adequaat te kunnen beïnvloeden of de meest actuele kennis en ervaring van vandaan te krijgen.

Hierdoor zorgen wij ervoor dat

 • Complexe maatschappelijke issues adequaat en zonder al te hoge juridische kosten kunnen worden beslecht.
 • Complexe maatschappelijke issues adequaat door de organisatie of betrokkenen in het algemeen worden gemanaged opdat de gedragsrisico’s tot een minimum worden beperkt.
 • Massaclaims in Nederland en daarbuiten professioneel kunnen worden opgestart en beslecht.
 • Van een schandaal, massaclaim of complex maatschappelijk issue lering kan worden getrokken door een organisatie.
 • Winst in plaats van verlies kan worden geboekt op en via het onderwerp/dossier of issue (creëren van social impact ).
knowledge foto

Het verhaal achter The Evaluators

Tijdens haar rechtenstudie in Leiden is Bonne in aanraking gekomen met het onderwerp massaschade dat ze nooit meer los heeft gelaten. Het onderwerp omvat alles waar haar hart harder van gaat kloppen. Het is een wicked problem . Een onderwerp waarin ze haar liefde voor de politiek, haar hart voor creativiteit en het recht geweldig kan combineren. Ze houdt van pionieren en ontdekken. Dus ze ging in haar werkende bestaan eerst de basisvaardigheden en kennis hiervan opdoen in de advocatuur. Daarna ging ze steeds op zoek naar nieuwe stakeholders die de omgang met massaschade nog niet vaardig waren om ze deze omgang aan te leren. Zo heeft ze een tour gemaakt via de toezichthouder en de wetenschap, naar een big-4-kantoor en een bank.

Toen haar tour af was ging Bonne voor een passende vervolgstap: het opzetten van een eigen onderneming gebaseerd op de kernwaarden vrijheid, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid. Een onderneming op het gebied van (potentiële) massaschade, wicked problems in het algemeen, open normen interpretaties, duurzaamheid, groepsacties en gedragsrisicomanagement.

Conifer sapling (by Matthew Smith)

Mensen achter The Evaluators

Bonne van Hattum (door studioprofielfoto.nl)

Bonne van Hattum

Bonne van Hattum is de oprichter van The Evaluators . Ze is De Expert op het gebied van gedragsrisico’s . Haar specialisatie ziet vooral op duurzaamheidswet- en regelgeving, de toepassing van open normen, het oplossen van wicked problems , het maken van social impact en het afwikkelen van massaschade. Zij is een scherpe jurist met een holistische en strategische blik. Door Bonne worden deuren geopend die anders gesloten blijven.

Bonne is succesvol om op proactieve wijze maatschappelijk complexe vraagstukken duurzaam op te lossen voor organisaties. Hierbij verbindt zij gemakkelijk de juridische discipline met anderen zoals de economische, communicatieve en meer kwantitatief gedreven disciplines op het gebied van ICT en risicomanagement. Zelf opereert Bonne op het snijvlak van corporate affairs, governance, compliance, legal en risicomanagement.

Bonne combineert haar praktijk met zowel de wetenschap als de politiek. Deze driehoek maakt haar ijzersterk om wicked problems in de kern aan te kunnen pakken en op te kunnen lossen. Zo kan zij via de wetenschap de nieuwste kennis en methoden op het gebied van wicked problems en social impact opdoen en kan ze de implementatiemogelijkheden ervan goed toetsen via haar politieke ervaring en netwerk.

Samenwerking

The Evaluators werkt graag samen met:

Amsterdam Law HubUniversiteit van Amsterdam LogoCopyright DeltaVU Athena InstituteDe Presentatie GroepAcademie voor de RechtspraktijkKraaijeveld CommunicatieLEX Advocatenlogo inhoudelijke zaken (1)