Ons Aanbod

Advies en praktische ondersteuning

We bieden advies en praktische ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van massaclaims , groepsacties of open normen -vraagstukken zoals zorgplichtissues en integriteitskwesties. Hierbij pakken wij graag de rol op van een Evaluator: een bemiddelaar, procesbegeleider en expert in één.

Tooling

Daarnaast helpen wij bij het ontwikkelen van tooling om de omgang met wicked problems zo adequaat mogelijk te laten verlopen. Wij leveren hier graag de juiste kennis en het netwerk voor.

Trainingen

Ten slotte geven we graag geregeld trainingen, cursussen en organiseren we ook kennis- en netwerk evenementen op onze onderwerpen.

Woman standing on spiral stairs (Danist Soh)

Evaluator

Bemiddelaar, procesbegeleider en expert in één. Ontzorgt en brengt partijen tot elkaar via kennis van proces en inhoud.

Voorkomen

1. Implementeren, interpreteren, opstellen en toetsen van beleid aan de praktijk op de werkvloer en de wensen van de samenleving

2. Het opstellen van risicoanalyses, claimwaarderingen, externe reacties en legal opinions

3. Hulp bij de omgang met toezichthouders, politiek en media

4. Het geven van begeleiding en advies bij de omgang met wicked problems, massaclaims en maatschappelijk open normen

5. Het dichten van het gat tussen het beleid en de praktijk

Oplossen

1. Beoordelen van de kansrijkheid van een onderwerp om uit te kunnen groeien tot een massaclaim

2. Het intern en extern begeleiden bij het oplossen van een massaclaim (procesbegeleiding)

3. Hulp bij het opstarten en voeren van onderhandelingen met diverse stakeholders

4. Strategiebepaling, reikwijdtebepaling en risicowaardering

5. Ondersteunen van onderzoekscommissies bij de omgang met wicked problems

6. Hulp bij het opzetten van een claimstichting, third party funder en/of Nederlandse tak van een buitenlands advocatenkantoor

7. Regelen van financiering voor het starten van een massaclaim

Leren

1. Het geven van cursussen en lezingen over de omgang met wicked problems, massaclaims en open normen

2. Evaluatie van het proces m.b.t. het beslechten van een massaclaim en opstellen aanbevelingen voor verandering beleid, productontwikkeling, cultuur (gedragsrisicoraamwerk-aanpassingen)

3. Bijwonen en organiseren van events: ronde tafels, congressen, expert meetings over massaclaimontwikkelingen, wicked problem methodes van aanpak en veranderingen in de samenleving die impact hebben op gedragsrisico’s bij een organisatie

4. Doen van onderzoek naar en publiceren over wicked problems, massaclaims, open normen, veranderingen in de samenleving, social impact mogelijkheden en gedragsrisico’s in het algemeen

5. Persoonlijke coaching voor het creëren van social impact en/of de omgang met wicked problems waaronder massaclaims

Wicked Problem

Een complex, ambigu probleem, bijvoorbeeld een massaclaim