White and brown concrete spiral stairs (Dan Freeman)

Open normen

Open normen kennen als doel goed gedrag bevorderen via focus op relevante principes zoals integriteit, maatschappelijke betamelijkheid en zorgvuldigheid. Open normen bieden de mogelijkheid om rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval waardoor deze passend kunnen worden gemaakt voor elke gewenste situatie. Dit in tegenstelling tot gesloten normen die gedrag bevorderen via zoveel mogelijk regels te stellen. Hierdoor is de norm wellicht duidelijker en gemakkelijker in te vullen, maar is deze minder flexibel en toekomstbestendig.