White and brown concrete spiral stairs (Dan Freeman)

Social impact

Social impact betekent dat een organisatie naast eigen- en aandeelhoudersbelangen, klantbelangen adequaat waarborgt en niet schaadt inclusief verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappij op drie onderdelen: (1) Economie, (2) Milieu en (3) Sociale Zaken. Deze drie onderdelen vormen de kern van de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI). De GRI-standaarden zijn internationaal erkend voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag. Via onder andere het naleven van deze GRI-standaarden, maar ook door diverse andere acties, kunnen organisaties het netto-effect van een activiteit op een gemeenschap en het welzijn van individuen vormgeven.