White and brown concrete spiral stairs (Dan Freeman)

Reactief handelen

Reactief handelen betekent het pas in actie komen als niets doen geen optie meer is, ondanks het bewust zijn van de omstandigheden en risico’s. Niets doen is geen optie meer wanneer bijvoorbeeld:

  • Er een aanwijzing is gegeven door een toezichthouder over hoe te handelen op het betreffende gedragsrisico ;
  • Er negatieve (sociale) media- en/of politieke aandacht is ontstaan;
  • Er juridische procedures zijn aangespannen om aansprakelijkheden en de compenserende maatregelen die daaruit volgen aan gedupeerden te reduceren;
  • Er nieuwe wet- of regelgeving wordt of al is ontwikkeld om bepaalde gedragsrisico’s te reduceren en/of te controleren.