White and brown concrete spiral stairs (Dan Freeman)

Responsieve evaluatie

Een responsieve evaluatie is een in de wetenschap ontwikkelde, maar voor de praktijk toepasbaar gemaakte methode waarmee wicked problems kunnen worden geanalyseerd en opgelost. Ook kunnen via de toepassing van deze methode diverse overleggen op een zinvolle wijze gaande worden gehouden opdat een oplossing voor een bepaald conflict altijd in zicht blijft. In de praktijk is de inzet van deze methode vooral zeer nuttig bij het ontwikkelen en evalueren van beleid, het uitvoeren van een change risk assessment en het beslechten van massaclaims. In wetenschappelijke termen is een responsieve evaluatie een vorm van onderhandelend evalueren waarin de gezichtspunten van diverse betrokkenen het uitgangspunt vormen bij het organiseren van het kennisproces, en waarbij de evaluator een analyserende en tegelijkertijd mediërende rol vervult.